Sea-Travel ApS betingelser for Båtferie
Vennligst les også de enkelte båtoperatørens vilkår

 

RESERVASJON / BETALING / AVBESTILLING: Seatravel opptrer alene som formidler for velrennomerte og anerkjente samarbeidspartnere. Reservasjonen er bindende ved betaling av første avdrag i tide. Første avdrag utgjør vanligvis 40 % av reisens pris – restbeløpet forfaller 7 uker før avreise. Terminene må overholdes for å opprettholde reservasjonen. De innbetalte beløpene tapes ved avbestilling, endring i reisen, samt ved mislighold av betalingsvilkårene.

PRISENE: Reisens pris er i danske kroner eller euro - med plass til maksimalt antall spesifiserte personer. Prisene er basert på gjeldende tariffer, skatter, avgifter og valutakurser. Vi tar forbehold om endringer som ligger utenfor vår kontroll, samt eventuelle trykkfeil.

SEILERFARING: Ved leie av kanalbåt kreves det vanligvis ikke seilbevis eller seilerfaring (unntatt visse strekninger i Tyskland og i Alsace, Frankrike). Man må være minst 2 personer over 18 år for å kunne leie en kanalbåt. Ved leie av seilbåt eller motorbåt på åpent hav, kreves det at minst en person ombord har båtførerbevis og at minst to ombord har seilerfaring. I Kroatia kreves det i tillegg at minst en person har radiosertifikat. Det er et krav at det er to voksne personer på min. 21 år om bord. Det er alltid den enkelte seiloperatørens regler som er gjeldende.

FEIL / MANGLER: Konstanterer du som reisende mangler, skader eller feil på båten eller dens utstyr, må båtbasen straks kontaktes for assistanse og utbedring på stedet. Husk at man på stedet vil gjøre alt for å sikre dere en god båtferie – når dere kommer hjem er det for sent! En påfølgende reklamasjon vil ikke aksepteres hvis våre samarbeidspartnere ikke har hatt mulighet for å rette forholdene på stedet. Utbedring av skader må kun finne sted med båtbasens aksept. Hvis den bestilte båten av tekniske årsaker/skader ikke er disponibel, vil våre samarbeidspartnere prøve å stille en annen båt av tilsvarende standard og størrelse til disposisjon. Se for øvrig den enkelte samarbeidspartners vilkår.

BÅTFORSIKRING: Båtene er fullt forsikret i henhold til kontraktbetingelsene og landets lover – men med selvrisiko. Du som reisende hefter for selvrisikoen ved mangler på båt, utstyr eller ved skade på egen eller annen båt oppstått i leieperioden. Selvrisikoens størrelse varierer i forhold til båtens størrelse og vår samarbeidspartners vilkår.

TEKNISK SERVICE / ANSVAR: Det er din forpliktelse som reisende:

a) å ta med nødvendige pass, seilbeviser/dokumenter, forsikringer osv.
b) å underrette båtbasens personale ved forsinket ankomst / avlevering.
c) å rette deg etter ordensbestemmelser og anvisninger som gis av basens personale og lokale myndigheter.
d) å underrette båtbasen straks i tilfelle grunnstøting eller uhell.

Nattseilas og slepeassistanse er ikke tillatt. Under seilasen er leietaker alltid velkommen til å kontakte basen for eventuell assistanse, samt råd og veiledning.

FORBEHOLD: Vi tar forbehold om eventuelle endringer i båtferien som ligger utenfor vår kontroll – f.eks. enveis-seilaser, endrede seilruter, sluselukkinger og slusereparasjoner, endrede seilforhold pga. vær og vind, streik, lokale helligdager ol. Oversvømmelser eller tørke kan forekomme og dermed reguleringer – spesielt på elvene – der områder for alles sikkerhet må lukkes for seilas, eller det kan bli snakk om endring av seilområdet /tidspunktet. Dette vil ikke kunne forutsies før i siste øyeblikk – og gir ikke rett til refusjon eller annullering av leieforholdet. Se våre samarbeidspartneres betingelser og vilkår. Vi gjøroppmerksom på at opphold på, og seilas med båtene, foregår på eget ansvar.

Seatravel opptrer som formidler for anerkjente og velrennomerte flyselskaper og samarbeidspartnere, og er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser, forsømmelser, endringer i tider, priser, flyplassavgifter, spesifikasjoner, lokale avgifter, valutajusteringer, værforhold, avlysninger eller force-majeure-lignende hendelser, for alle enkeltdeler av den tilbudte ferien – hendelser som ved avtalens inngåelse ikke kunne forutses, minskes eller avverges. Dette gjelder enten reisen er formidlet av Seatravel eller er ditt eget arrangement som reisende.

Vi gjør oppmerksom på at reiser med rutefly eller charterfly, tog, buss eller ferge er underlagt individuelle betingelser for de enkelte selskaper eller reiseoperatører og er derfor utenfor Seatravels kontroll, siden vi kun opptrer som formidler.

FLYBILLETTER OG HOTELLRESERVASJONER: Seatravel tilbyr, mod et formidlingsgebyr, å hjelpe til med reservasjon av flybilletter og hotellreservasjoner. I forbindelse med den skjerpede kontrollen på flyplasser og utstedelse av nye optiske lesbare passtyper, skal vi ved flyreservasjoner på det kraftigste skjerpeoss når det gjelder:

a) Navn på flybillett og navn i pass SKAL stemme overens.
b) Fullt og korrekt navn, fødselsdato og kjønn skal opplyses skriftlig til oss allerede ved flyreservasjonen.
c) Er billetten utstedt, kan ikke navnet rettes på.
d) Et endret navn – også bare en enkelt bokstav – fører ofte til annullering og en påfølgende ny reservasjon.
e) Er billetten utstedt, kan ikke reisemål eller tidspunkt endres på.

Det er den reisendes eget ansvar å orientere seg om den aktuelle politiske, helsemessige, samt natur- og klimamessige situasjonen på destinasjonen. Reglene for bagasje, håndbagasje, sikkerhet, pass, visum og vaksinasjoner bør/må sjekkes på flyplassens nettside før avreise. Den reisende er selv ansvarlig for å ha gyldig pass og visum, og i tide sørge for eventuelle vaksinasjoner. På noen reisemål kan det være krav om at passet skal være gyldig fra 3-6 måneder etter ankomst til destinasjonen. Det kan også være spesielle vilkår for personer som ikke er EU-borgere. Det er den reisendes eget ansvar å orientere seg om disse vilkårene, akkurat som det er den reisendes ansvar å holde seg oppdatert om mulige endringer i flyavganger og flytider før og under reisen.

REISEGARANTI: Seatravel er registreret i Rejsegarantifondet, reg.nr. 753

Sea-Travel ApS, Europaplads 16, 1.sal, 8000 Århus C. CVR 18422298