Lavrion, Olympic Marine (Seastar Sailing)

Lavrion, Olympic Marine (Seastar Sailing)

Lavrion (Seastar Sailing)
Olympic Marine
Pier P2
HELLAS

Basens åpningstider
Søndager: Vanligvis stengt, men basen vil selvfølgelig være åpen for planlagte båtavganger.

Innsjekk
Båten er klar til å overtas kl. 17:00.

Sen ankomst
Det er mulig at å arrangere sen ankomst etter avtale.

Sjekke ut
Båten må være i havn kvelden før man sjekke ut. Båten må forlates og avleveres senest kl. 08:30 på avleveringsdagen.

Bestille en taxi 
Kontakt basepersonalen for mer informasjon.

Avstand til flyplasser i nærheten
Athen flyplass: ca. 60 km

-